SDH Voděrady

 

 

 
Vítejte na oficiálních stránkách Sboru Dobrovolných  Hasičů obce Voděrady u Rychnova Nad Kněžnou
 

 

Sbor byl založen 20. prosince 1942. K 1. 1. 1943 měl již přes 20 členů a během dalších dvou let byl vybaven základním zařízením – stříkačkou a podvozkem. Stříkačka byla tažena koňmi a parkovala u Brandejsů /čp. / ve stodole.

Po skončení 2. světové války se podařilo vybudovat i hasičskou zbrojnici. V roce 1951 je Voděradům přiděleno auto – Horch /zřejmě ze zabavené německé techniky/.

Funkce hasičů je v dalších letech důležitou součástí obce, a to hlavně v pořádání kulturních akcí a brigádnické činnosti. Nejdůležitější činností je protipožární prevence. V letech 50. a 60. hasiči střežili žně, a to hlavně v noci, formou pochůzek a služby ve zbrojnici. Prováděli také protipožární kontroly objektů státních i soukromých.

V 60. letech se SDH rozrostlo o mnoho členů, největším přírůstkem byly ženy. SDH pořádalo Silvestry, hrálo divadlo a pořádalo veškeré kulturní akce.

V roce 1961 byl starý automobil vyřazen a přidělena byla Tatra 805 z vojenských zásob. V těchto letech hasiči vynikají hlavně v soutěžích, odkud si přinášejí první místa v soutěžích jednotlivců i družstev. Vychovávána je i mladá generace.

V roce 1982 nahradí Tatru 805 cisterna Liaz. Tatra je odhlášena a prodána. Hlavní funkce hasičů, a to je hasit požáry, se díky profesionalizaci odsouvá do pozadí a hlavní náplní práce se stávají kulturní akce. Celkově však v tomto období aktivita sboru opadá. Koncem 80. let se přestaly konat ostatkové průvody a akce jako kácení máje už neexistují dávno.

Koncem let devadesátých nastává náhlý obrat k lepšímu. Začíná fungovat kroužek mladých hasičů /bohužel jen několik málo let/. Koncem roku 1999 je zakoupeno nové auto liaz RTH, které je konstrukčně určeno pro hasiče a zakoupena je i stříkačka PS 12. Obnovena je tradice ostatkových průvodů /od roku 2000/.

Zavedena nová tradice 1. ledna se koná Novoroční Vejšlap na nejvíše položené místo na Vrchách

kopec u Vyhnanic.